ดอนโขมด (2516)
ดอนโขนด (2516/1973) ข้อความบนใบปิด อนุสรณ์ภาพยนตร์ สร้าง ดอนโขมด ของ ชูวงศ์ ฉายะจินดา ในระบบ 35 ม.ม. สีเสียงในฟิล์ม จากละครวิทยุที่ประชาชน ฟังมากที่สุดจากนวนิยาย ที่ประชาชนอ่านมากที่สุด นำโดยดารายอดนิยม สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อนุชา รัตนมาลย์, ชุมพร เทพพิทักษ์, สังข์ทอง สีใส, พนม นพพร, รุจิรา อิศรางกูร, รอง เค้ามูลคดี ฯลฯ วินิจ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง อนุชา รัตนมาลย์ อำนวยการสร้าง สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ