ทะเลทอง (2518)
ทะเลทอง (2518/1975) ข้อความบนใบปิด สุรมาศภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์ชีวิตต่อสู้ รักหวานสะท้านหัวใจ ทะเลทอง ของ รมณียา นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ มานพ อัศวเทพ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ดวงดาว จารุจินดา ดวงใจ หทัยกาญจน์ จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ สาละวิน กำกับการแสดง พูนสวัสดิ์ ธีมากร ถ่ายภาพ ชาย มี่คุณสุต ธุรกิจ เครือมาศ สร้อยคีรี ดำเนินงานสร้าง ไพจิตร ศุภวารี อำนวยการสร้าง
อาถรรพณ์สวาท (2517)
อาถรรพ์สวาท (2517/1974) ข้อความบนใบปิด สุรมาศภาพยนตร์ เสนอ ผลงานกำกับของ “พันคำ” จาก “พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ” “แรงรัก” อาถรรพ์สวาท ของ “พร น้ำเพชร” ยอดชาย เมฆสุวรรณ ภาวนา ชนะจิต มานพ อัศวเทพ ดวงนภา อรรถพรพิศาล สายัณห์ จันทรวิบูลย์ จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, จรัสศรี สายะศิลปี, มารศรี อิศรางกูร, ชูศรี มีสมมนต์, บู๊ วิบูลย์นันท์, ขุนแผน นำแสดง เครือมาศ สร้อยคีรี อำนวยการสร้าง โชคชัย ดำเนินงาน แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ ชาย มีคุณสุต ธุรกิจ
ไม้ป่า (2516)
ไม้ป่า (2516/1973) ข้อความบนใบปิด สุรมาศภาพยนตร์ เสนอ ไม้ป่า บทประพันธ์ของ “กฤษณา อโศกสิน” 35 ม.ม. ยอดชาย เมฆสุวรรณ เพชรา เชาวราษฎร์ พบดาวรุ่ง ภูมิ พัฒนายุทธ พร้อมด้วย ภูษิต อภิมัน, กฤษณะ อำนวยพร, มารศรี อิศรางกูร, โขมพัสตร์ อรรถยา, เมตตา รุ่งรัตน์, อรสา อิศรางกูร, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, นวลศรี, ปราณีต คุ้มเดช, สุคนธ์, สังข์ทอง สีใส และดาราประกอบอีกมาก “อดิสรณ์” กำกับการแสดง เครือมาศ สร้อยคีรี อำนวยการสร้าง กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ โชคชัย มหาสมบัติ ธุรกิจ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ