12 สิงห์สยาม (2520)
12 สิงห์สยาม (2520/1977) ข้อความบนใบปิด ชุมทองภาพยนตร์ เสนอ ไม่ต้องลุ้นให้เมื่อย แต่มันส์จริง จริง...! 12 สิงห์สยาม กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี ภาวนา ชนะจิต ไพโรจน์ ใจสิงห์ เกชา เปลี่ยนวิถี, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อัศวิน รัตนประชา, ลักษณ์ อภิชาติ, เสกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, ฉัตร มงคลชัย, ชุมพร เทพพิทักษ์, กฤษณะ อำนวยพร, ไกร ครรชิต, อมร, โดม สิงห์โมฬี, สมุย, เมือง อพอลโล่, พิภพ ภู่ภิญโญ, เกศรา, มารศรี ณ บางช้าง วงศ์ระวี มานีมาน อำนวยการสร้าง สาธิต กำกับการแสดง นิวัติ ศิลปสมศักดิ์ ถ่ายภาพ สมศักดิ์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
3 นัด (2520)
3 นัด (2520/1977) ข้อความบนใบปิด ส.วันดีภาพยนตร์ เสนอ มันเกิดมาไม่มีชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มันต้องตายด้วย มือกู! 3 นัด นาท ภูวนัย อุเทน บุญยงค์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ พบ 2 นางเอกยอดนิยมเป็นครั้งแรก ภาวนา ชนะจิต นัยนา ชีวานันท์ ทักษิณ แจ่มผล, อุมา ไอยทิพย์, ภูมิ พัฒนายุทธ, รอง เค้ามูลคดี, ล้อต๊อก, มารศรี อิศรางกูร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, นที บุนนาค, เสถียร ธรรมเจริญ เสนีย์ โกมารชุน กำกับการแสดง สง่า เสริมสุขวันดี อำนวยการสร้าง พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ พัฒน์ ยันตรศรี อุปการะ ธวัชชัย ชัยสวัสดิถานนท์ ดำเนินงานสร้าง สมศักดิ์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
โตเมืองใต้ (2520)
โตเมืองใต้ (2520/1977) ข้อความบนใบปิด สิทธิกรภาพยนตร์ เสนอ มันมากันแล้ว...! จะยิ่งใหญ่แค่ไหน ไม่เคยหวั่น หันหลังชนกัน ฟาดฟันศัตรู สู้ขาดใจ.. โตเมืองใต้ ของ ศักดิ์ สุริยา กรุง ศรีวิไล อุเทน บุญยงค์ นัยนา ชีวานันท์ เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ดวงใจ หทัยกาญจน์ ดามพ์ ดัสกร ลักษณ์ อภิชาติ, ชนะ ศรีอุบล, ครรชิต ขวัญประชา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, กฤษณะ อำนวยพร, โดม สิงห์โมฬี, ภูษิต อภิมัน, ศศิวรรณ, มารศรี, อัญญรัตน์ วิโรจน์ นพรัตน์วรากร อำนวยการสร้าง ไตรรงค์ รอบรู้ ดำเนินงานสร้าง กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ รัมภ์ ราชรักษ์ สร้างบท อาทิตย์ รุ่งสุริยะ กำกับการแสดง สมศักดิ์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ