วิญญาณรักแม่นาคพระโขนง (2521)
วิญญาณรักแม่นาคพระโขนง (2521/1978) ข้อความบนใบปิด ศิษย์เสน่ห์ศิลป์ เสนอ จากเค้าโครงเรื่องจริงเรียบเรียงโดย เสน่ห์ โกมารชุน วิญญาณรักแม่นาคพระโขนง แดง (เสนีย์) โกมารชุน กำกับการแสดง ศิษย์เสน่ห์ สร้างบท ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ สมบัติ เมทะนี ปรียา รุ่งเรือง ขอแนะนำนางเอกใหม่ นงรัตน์ นิตยา และพระเอกใหม่ วิโรจน์ โชติรัตน์ เมืองเริง ปัทมินทร์, จิตติ, พิทยา เสนีย์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ, ชื้นแฉะ, ลุงโกร่ง, ดาวน้อย ดวงใหญ่, โป๋ เป่าปี่, ตลกสี่ลิง และบรรหาร ศิษย์หอมหวล พิชัย น้อยรอด ดำเนินงาน ณรงค์ ทองธิว จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ