สิงห์คนองปืน (2524)
สิงห์คนองปืน (2524/1981) ข้อความบนใบปิด ศรชัยภาพยนตร์ เสนอ ทุ่มทุนสร้างให้ยิ่งใหญ่ นำดาราประชันกันสะใจในรอบปี23 สรพงศ์ ชาตรี นันทนา เงากระจ่าง นาท ภูวนัย อุเทน บุญยงค์, นิภาพร นงนุช, เศรษฐา ศิระฉายา, มานพ อัศวเทพ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดวงชีวัน โกมลเสน, สมจินต์ ธรรมทัต, ภูมิ พัฒนายุทธ, นรา นพนิรันดร์, วิทยา สุขดำรงค์, ไกร ครรชิต, ศิริ ศิริจินดา, ปรียา รุ่งเรือง, โกร่ง สิงห์คนองปืน ของ ต๊ะ ท่าอิฐ ชาย มีคุณสุต กำกับการแสดง พูนสวัสดิ์ ธีมากร-โชน บุนนาค ถ่ายภาพ ศรชัย วีรเสถียรพรกุล อำนวยการสร้าง นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ