เล่นไม่ยาก (2526)
เล่นไม่ยาก (2526/1983) ข้อความบนใบปิด รมย์ฤดีโปรดักชั่น เสนอ เล่นไม่ยาก ฮากันให้ครื้นเครง ฟังเพลงเพราะๆ 10 เพลง ไกรสร แสงอนันต์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ เด๋อ-ดู๋-ดอน-ดี๋, ล้อต๊อก, มยุรา ธนะบุตร สมควร กระจ่างศาสตร์, สีเทา, มาลี เวชประเสริฐ, จันทนา ศิริผล, อำนวย ศิริจันทร์ ฯลฯ แสวง ดิษยะวรรธนะ ถ่ายภาพ อนุมาศ บุนนาค สร้างบท-สร้างเรื่อง พเยีย บาเทว อำนวยการสร้าง ดริน ดารากร กำกับการแสดง รมย์ฤดีโปรดักชั่น จัดจำหน่าย
คนึงหา (2525)
คนึงหา (2525/1982) ข้อความบนใบปิด รมย์ฤดีโปรดักชั่น เสนอ.. ทูน หิรัญทรัพย์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ มยุรา ธนะบุตร สายัณห์ จันทรวิบูลย์, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ดี๋ ดอกมะดัน, ดอน จมูกบาน, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ชูศรี มีสมมนต์, จันทนา ศิริผล, สมชาย สามิภักดิ์, อำนวย ศิริจันทร์ คนึงหา บทประพันธ์ของ “บุษยมาส” ดริน ดารากร กำกับการแสดง อนุมาศ บุนนาค สร้างบท แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ พเยีย มาเทว อำนวยการสร้าง ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย *ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ