คำสั่งเสือ (2526)
คำสั่งเสือ (2526/1983) ข้อความบนใบปิด มิดเดิ้ลโปรดักชั่น เสนอ... คำสั่งเสือ ของ แดน กฤษดา มันส์...สุดมันส์ เฉือนกัน...สุดฤทธิ์ ลือลั่น...ทั่วทิศ เมื่อสิงห์...พบ “คำสั่งเสือ” แดน กฤษดา กำกับ สรพงศ์ ชาตรี สมบัติ เมทะนี นาท ภูวนัย เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ นิภาพร นงนุช อุเทน บุญยงค์, ครรชิต ขวัญประชา, กรดา โกญจนาท, วิทยา สุขดำรงค์, ชาณีห์ ยอดชัย, สีเทา, โสธร รุ่งเรือง, ทานทัต วิภาตะโยธิน, แป้น ปลื้มสระไชย, เพ็ญแข ดาราดวงใหม่ สุพัตรา กลิ่นผกา, โกสินทร์ วีระเดชะ, พิมพิมล ทรัพย์สุวรรณ สมภพ โกวิทย์ดำรงค์ ดำเนินงานสร้าง นิวัฒน์ ถ่ายภาพ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ