มารรัก (2516)
มารรัก (2516/1973) ข้อความบนใบปิด มัณฑนาภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์ชีวิตรักสามเส้าที่เคล้าน้ำตา กุหลาบจะสดสวยและหอมหวล หากปราศจากหนอน... รสรักจะหวานและล้ำค่า...ถ้ารักนั้นจะปราศจากมาร มารรัก นำโดย ไพโรจน์ ใจสิงห์ สอาด เปี่ยมพงษ์ศานต์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช กฤษณะ อำนวยพร, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, ศันสนีย์ สมานวรวงศ์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, มารศรี อิศรางกูร, สินีนาฏ โพธิเวศ, ท้วม ทรนง, สมพงษ์ พงษ์มิตร แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ มัณฑนา โมรากุล อำนวยการสร้าง สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ กำกับการแสดง มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ