แม่นาคบุกโตเกียว (2519)
แม่นาคบุกโตเกียว (2519/1976) ข้อความบนใบปิด เมืองทองภาพยนตร์ เสนอพฤติการณ์ตอนใหม่ ยิ่งใหญ่...ฮาเด็ดขาด ประกาศสัญชาติแม่นาคไทย ถ่ายทำและเทคนิคในมหานครโตเกียว แม่นาคบุกโตเกียว มาตรฐานชั้นดี ผียุคใหม่ สะเทือนขวัญสั่นเส้นท้อง นำแสดงโดย อุเทน บุญยงค์ ภาวนา ชนะจิต อรสา พรหมประทาน กุลฑลี ฐานิรันดร์ (นางเอกมนต์รักนางเงือก) ร่วมด้วย สังข์ทอง สีใส, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, บู๊ วิบูลย์นันท์, ชุมพร เทพพิทักษ์, อนุชา รัตนมาลย์, ตลกสี่โพธิ์ ขอแนะนำดาราใหม่ เยาวมาลย์ ประทานพร วีระ ดวงพัตรา ถ่ายภาพ ธนาชัย ชิโนทัย สร้างบท-กำกับ ธินวิชช์ ดำเนินงาน สามารถ ชิโนทัย อำนวยดารสร้าง มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
สิงห์สลัม (2519)
สิงห์สลัม (2519/1976) ข้อความบนใบปิด แมนโปรดัคชั่น เสนอ บู๊หนัก...รักจริง สิงห์สลัม เมื่อ “เพื่อนตาย” จะต้องพิสูจน์ว่าใครคือ “คนจริง” ระหว่างเกียรติของชายชาติพยัคฆ์กับศักดิ์ของคนหัวใจสิงห์ สรพงศ์ ชาตรี อุเทน บุญยงค์ ปิยะมาศ โมนยะกุล รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร แสนศักดิ์ (ไอ้แสบ) เมืองสุรินทร์ แชมป์โลกไลท์เวท ฉลวย ศรีรัตนา กำกับการแสดง กมลพันธ์ สันติธาดา อำนวยการสร้าง มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
มาหยารัศมี (2518)

มาหยารัศมี (2518/1975) ข้อความบนใบปิด มานพภาพยนตร์ เสนอ เงินล้าน...โอกาสอย่างนี้ตลอดชีวิตหาอีกไม่ได้ แต่ความรัก-ศักดิ์ศรี ก็มีค่ายิ่งกว่า... นาท ภูวนัย ยอดชาย เมฆสุวรรณ อนันต์ สัมมาทรัพย์ และ อรัญญา นามวงษ์ มาหยารัศมี บทประพันธ์ของ ‘ปิยะวดี’ ส.อาสนจินดา, มารศรี อิศรางกูร, สมชาย สามิภักดิ์, รุจน์ รณภพ ดาราเกียรติยศ กมลพันธ์ สันติธาดา, ดาวใจ ไพจิตร, พสาท นพพรรค์ อรรคเดช วงศาโรจน์ ธุรกิจ ปู ศรีสัมพันธ์ จัดเครื่องแต่งกาย พจน์ ยังพลขันธ์ สร้างบทภาพยนตร์ สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ พินิจ วงศ์ศิริ กำกับบท-ลำดับภาพ มานพ อัมพุช อำนวยการสร้าง ‘พันคำ’ กำกับการแสดง มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย

 
จำเลยสวาท (2518)
จำเลยสวาท (2518/1975) สมบัติ-อรัญญา ข้อความบนใบปิด เทพศิลปภาพยนตร์ เสนอ รักหนึ่ง บริสุทธิ์ รักหนึ่ง ทาสน้ำเงิน รักหนึ่ง ไม่เดียงสา รักหนึ่ง เจนโลก ทั้งหมดแต่ละคน ตกอยู่ในชุมทางชีวิต ซ่าน...แสบ จำเลยสวาท ของ รุ่งจิตร์ สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ศศิมา สิงห์ศิริ นำ สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพและกำกับแสง วัชรี อรรถไกวัลวที อำนวยการสร้าง พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที กำกับการแสดง มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
แผ่นดินแม่ (2518)
แผ่นดินแม่ (2518/1975) ข้อความบนใบปิด นับตั้งแต่คนไทยรู้จักกับคำว่า ภาพยนตร์ไทย ยังไม่เคยมีครั้งใด จะยิ่งใหญ่มโหฬารเท่า ชรินทร์ นันทนาคร เสนอ แผ่นดินแม่ ภาพยนตร์ 70 เพื่อ 70 ม.ม. สมบูรณ์แบบเรื่องแรกของประเทศไทย สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ มานพ อัศวเทพ พบ บานเย็น รากแก่น ศักดิ์สยาม เพชรชมภู เอก อัมรินทร์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมควร กระจ่างศาสตร์, ทัต เอกทัต, ด.ช.ปรีชา เกิดกำแพง, ล้อต๊อก เพลงประกอบทั้งเรื่องโดยฝีมือคนไทย ศานิตย์ รุจิรัตน์ตระกูล-นิยม ศรีสุวรรณ วิสิทธิ์ แสนทวี (ตุ๊กตาทอง 2517) ถ่ายทำ รพีพร สร้างเรื่อง ส.อาสนจินดา สร้างบท นันทวัต ผู้ช่วย วิมล พลกุล ที่ปรึกษา มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
ราชินีฝิ่น (2518)
ราชินีฝิ่น (2518/1975) ข้อความบนใบปิด มงคลฟิล์ม เสนอ เล็ก ใหญ่ กินเรียบ บู๊สะเทือน จากกรุงสู่ป่า จากฟ้าสู่ดิน คนไทยดับความชั่ว ด้วยแรงบุญของพุทธศาสนา ราชินีฝิ่น สมบัติ เมทะนี เกาเป่าสู้ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ หูจิ้น จินเฟ่ย ไกร ครรชิต, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, พิภพ ภู่ภิญโญ, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, ด.ช.ปรีชา เกิดกำแพง, ด.ญ.พัชรินทร์ ปูคะวนิช เกาเป่าสู้ ผู้กำกับหญิงเงินล้านคนแรกของเอเซีย มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
สร้อยสวาท (2518)
สร้อยสวาท (2518/1975) ข้อความบนใบปิด สีหนาทภาพยนตร์ เสนอ ยอดชาย เมฆสุวรรณ นัยนา ชีวานันท์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ นำ ชีวิตเธออยู่ท่ามกลางการแสวงหา บางครั้งเหมือนไฟหมดเชื้อ บางคราเหมือนบอระเพ็ดเผ็ดขม รสตาลหวานซ่านอยู่ที่ไหน...เธอไม่รู้? สร้อยสวาท ของ สุวรรณี สุคนธา ร่วมด้วย เมตตา รุ่งรัตน์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, โขมพัสตร์ อรรถยา, เทิ่ง สติเฟื่อง, ปาน บุนนาค, จำรูญ หนวดจิ๋ม, สีหมึก, จรัสศรี สายะศิลปี ขอแนะนำดาวรุ่งดวงใหม่ สมบูรณ์ สุขีนัย “พันคำ” กำกับการแสดง ถาวร สุวรรณ สร้างบทภาพยนตร์ รสสุคนธ์ สุรนิคม ดำเนินงาน สนั่น วงศ์พัวพันธุ์ อำนวยการสร้าง มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
ข้ามาจากแม่น้ำแคว (2517)
ข้ามาจากแม่น้ำแคว (2517/1974) ข้อความบนใบปิด มงคลฟิล์ม เปิดศักราชความยิ่งใหญ่ ทุ่มทุนสร้างที่ต่างประเทศ แกร่งกล้า บ้าบิ่น ยิ่งกว่าหินหรือเพชร คนรอบตัว ข้าไม่เคยกลัวใครในหล้า เพราะว่า ข้ามาจากแม่น้ำแคว กรุง ศรีวิไล ยอร์ช อิสต์แมน กอร์ดอน มิทเชลล์ กังหวนหลง กฤษณะ อำนวยพร สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ อำนวยการสร้าง มงคลฟิล์ม จัดจำหน่ายทั่วโลก
ชายผ้าเหลือง (2517)
ชายผ้าเหลือง (2517/1974) ข้อความบนใบปิด มยุรีฟิล์ม เสนอ ชีวิตแม่ไม่เคยคิดจะได้สิ่งตอบแทนจากลูก นอกจากอยากเห็นเพียง... ชายผ้าเหลือง มรดกชิ้นสุดท้าย ของ เสน่ห์ โกมารชุน นำโดย ยอดชาย เมฆสุวรรณ วันดี ศรีตรัง ธานินทร์ อินทรเทพ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง เมตตา รุ่งรัตน์, จีราภา ปัญจศีล, ฉัตร มงคลชัย, ชุมพร เทพพิทักษ์, อนุชา รัตนมาลย์, มหาราช, โกร่ง กางเกงแดง, เทอด ดาวไท, บุญส่ง ดวงดารา, แมน ศุภมิตร, เทวฤทธิ์ ลอยชาย ดาราเกียรติยศ “ประจวบ จำปาทอง” มยุรี นุชเปลี่ยน อำนวยการสร้าง สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ ชวลิต นุชเปลี่ยน ดำเนินงานสร้าง “บุษกร” กำกับการแสดง เพทาย (ไก่) พรวัฒนศิริกุลที่ปรึกษา มงคลฟิล์ม จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
รสรักลมสวาท (2517)
รสรักลมสวาท (2517/1974) ข้อความบนใบปิด ประภาพรภาพยนตร์ ผลงานครั้งแรกของ...ปริม ประภาพร ภาพยนตร์ชีวิต..รัก..น้ำตา ที่ถ่ายทำในฮาวาย สหรัฐอเมริกา รสรักลมสวาท บทประพันธ์ของ แก้วฟ้า ในระบบ 35 ม.ม. ซีเนราม่า สี สโคป มาตรฐานโลก กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี อโนมา ผลารักษ์ ปริม ประภาพร ร่วมด้วย เกชา เปลี่ยนวิถี, ทาริกา ธิดาทิตย์, ลีซ่า ดูเช่ สาวเลือดผสมฮาวาย ดารารับเชิญ ลมูล อติพยัคฆ์ แห่ง...นิตยสารโลกดารา จิตติน กำกับการแสดง ถวัลยศักดิ์ สร้างบทภาพยนตร์ วิศิษฐ์ แสนทวี ถ่ายภาพ ยิ่งยศ ศรีอำไพ ดำเนินงานสร้าง มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
มาแต่เลือด (2517)
มาแต่เลือด (2517/1974) ข้อความบนใบปิด “สักกะ จารุจินดา” ขอเสนอผลงานอันดับ 4 โดยนำนิยายยอดอิตของ นิตยสาร “บางกอก” มาเป็นภาพยนตร์สมบูรณ์แบบทั้งเนื้อหาสาระ มาแต่เลือด 35 ม.ม.สโคป บทประพันธ์ของ “เสนีย์ บุษปะเกศ” อุเทน บุญยงค์ ภาวนา ชนะจิต ดวงดาว จารุจินดา ขอแนะนำ ณรงค์ ฉิมพิบูลย์ ร่วมด้วย กฤษณะ อำนวยพร, โขมพัสตร์ อรรถยา, ขอใจ ฤทัยประชา, บาหยัน พันธุ์โสภา, ม.ล.โกมล, ฉกาจ, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต ฯลฯ สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ อำนวยการสร้าง มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
ใครจะร้องไห้เพื่อฉัน (2517)
ใครจะร้องไห้เพื่อฉัน (2517/1974) ข้อความบนใบปิด อินทรวิจิตรภาพยนตร์ เสนอ ในโลกนี้น้ำตามีค่า ทุกหยดแพงระยับใจ แล้ว... ใครจะร้องไห้เพื่อฉัน บทประพันธ์ของ ‘ทมยันตี’ ยอดชาย เมฆสุวรรณ ภาวนา ชนะจิต ชัองมาศ ภุมรา สุริยา ชินพันธ์ ลักษณ์ อภิชาติ, ดามพ์ ดัสกร, คมน์ อรรฆเดช, โดม สิงห์โมฬี, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, พันคำ, โขมพัสตร์ อรรถยา, น้ำเงิน บุญหนัก ดารารุ่นเยาว์ ด.ญ.เพ็ญสวรรค์, ด.ญ.เพชรไพลิน, ด.ช.ธานินทร์ ริ้วบำรุง 35 ม.ม.สโคป สี เสียงในฟิล์ม ชาลี อินทรวิจิตร กำกับการแสดง ศรินทิพย์ ศิริวรรณ อำนวยการสร้าง แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
ดอกคูนเสียงแคน (2517)
ดอกคูนเสียงแคน (2517/1974) เรื่องราวชีวิตรันทดของสองพี่น้อง "ดอกคูน" และ "คำรณ" ที่พ่อถูกโจรร้ายฆ่าตายและได้ระหกระเหินไปอยู่กับคณะหมอลำ ที่นั่นพวกเขาเติบโตมากับลูกๆ ของหัวหน้าคณะหมอลำอย่าง "แคนทิพย์" "แคนทอง" "สีเหม่ง" แต่ชะตาชีวิตของพี่น้องกลับเริ่มแยกจากกันเมื่อคำรณได้รับการอุปการะจนได้ร่ำเรียนที่กรุงเทพ ส่วนดอกคูณกลายเป็นสาวสวยแห่งคณะหมอลำและชอบพออยู่กับแคนทอง ชีวิตที่ใกล้จะมีสุขของทุกคนมีอันต้องพลิกผันเมื่อคณะหมอลำเกิดมีเรื่องกับกลุ่มโจรร้าย ทำให้หัวหน้าคณะเสียชีวิต ส่วนแคนทองลูกชายคนโตกลายเป็นคนแขนด้วน ดอกคูณ แคนทอง และ สีเหม่งต้องหลบหนีเหล่าโจรเข้ากรุงเทพฯ โดยหารู้ไม่ว่าชะตาชีวิตของพวกเขานั้นต้องพบเจอกับเรื่องร้ายต่างๆ มากมายเหลือคณา
นี่แหละสิ่งที่ข้าต้องการ (2516)
นี่แหละสิ่งที่ข้าต้องการ (2516/1973) จักรกริช-อรัญญา ข้อความบนใบปิด หนุมานภาพยนตร์ นี่แหละสิ่งที่ข้าต้องการ 35 ม.ม.สโคป พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์ ประพันธ์เรื่อง นำแสดงโดย จักรกริช เปสตันยี อรัญญา นามวงษ์ เมตตา รุ่งรัตน์ ดามพ์ ดัสกร พร้อมด้วย เชาว์ แคล่วคล่อง, สีเทา, ประณีต คุ้มเดช, จู๋จี๋, มานพ อัศวเทพ, เหย๋าฟ่ง และตัวประกอบอีกมากมาย สันต์ เปสตันยี อำนวยการสร้าง และ กำกับการแสดง สันต์-เอ๊ด เปสตันยี ถ่ายภาพ มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
เศรษฐีถังแตก (2516)
เศรษฐีถังแตก (2516/1973) ข้อความบนใบปิด เผยโฉมเสียที เศรษฐีอื้อฉาว...! เศรษฐีถังแตก THE IMPOSTER เศรษฐีสวาท...ยอดชาย เมฆสุวรรณ ภาวนา ชนะจิต เศรษฐีอื้อฉาว...วาสนา ชลากร โทนี่หลอ เศรษฐีบ้าบอ...สีเผือก-ศรีสุริยา มาลาริน บุนนาค พบ...เถียนฟง หลี่คุน หยุดก่อนคนจน..เศรษฐีมาแล้ว! แหวกตลาด สาดเสียงคิกคักให้ฉ่ำ 35 ม.ม.สโคป/สี/เสียงในฟิล์ม
ตลาดพรหมจารีย์ (2516)
ตลาดพรหมจารี (2516/1973) เรื่องราวของครอบครัวชาวประมง ซึ่งมี พ่อ แม่ ลูกเลี้ยงสาวรุ่น ลูกสาวเล็ก ๆ และปู่ แกมเป็นหัวหน้าครอบครัวอยากจะหลุดพ้น จากความยากจน และความยากลำบากของ การทำมาหากินด้วยการจับปลา เพราะเขามีแต่เรือเล็กติดใบ สามารถหากินด้วยการจับปลาตามชายฝั่ง ในขณะที่ปลาเล็กปลาน้อยหายไปหมด เพราะเรือประมงขนาดใหญ่ที่ใช้อวนลาก กวาดปลาไปจนหมด แกมต้องการ เครื่องยนต์ติดท้ายเรือใบของเขาเพื่อออกไป จับปลาในท้องทะเลนอกชายฝั่ง ทำอย่างไรเขาจึงจะหาเงินมาซื้อเครื่องยนต์ แม้จะเป็นเครื่องยนต์เก่า ๆ ก็ตามที ด้วยความกดดัน จากการดิ้นรนเพื่อชีวิตและครอบครัว กับคำดูถูกของเพื่อนบ้าน ที่สุดแกมหน้ามืดตามัวสิ้นคิดถึงกับแอบตกลงขายเปีย เด็กสาวที่ตนเก็บมาเลี้ยงเหมือนลูก ให้พวกทำธุรกิจโสเภณี ที่มาเสนอขอซื้อเพราะเป็นหญิงพรหมจารีย์ ราคาดี ความอยากได้เครื่องยนต์เพื่อช่วยชีวิตของครอบครัวครอบงำจิตใจทำให้แกมตกปาก รับคำแกมรีบเอาเงินก้อนนั้นไปซื้อเครื่องยนต์เก่า ๆ ทันที และพาครอบครัวทดลองนั่งเรือด้วยเครื่องยนต์ที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าเขาได้มาอย่างไร เปียนั่งไปด้วยความดีใจระคนตื่นเต้นในคราวแรก แต่เหมือนฟ้าดินจะให้สัญญาณแห่งโศกนาฏกรรม เมื่อพายุฝนเกิดขึ้นกลางทะเลไกลจากชายฝั่ง เครื่องยนต์เกิดดับ เมื่อครอบครัวรอดชีวิตกลับมาถึงฝั่งได้ แมงดาก็มาทวงข่มขู่ถึงบ้านให้แกมรีบส่งสินค้าไว ๆ เมื่อปัญหาถาโถมมาเช่นนี้ ด้วยเป็นคนซื่อแกมจึงต้องทำตามข้อตกลงลับ ออกอุบายให้เปียถือจดหมายไปให้แมงดาที่บ้าน แต่ด้วยความเด็ดเดี่ยว เปียหนีซมซานออกมาจากซ่องกลับ มายังบ้านที่ตนเห็นว่าเป็นที่ปลอดภัยที่สุด แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะคราวนี้แกมจะจับเธอส่งกลับไปซ่อง มีแต่แม่เลี้ยงซึ่งสุดจะทนได้จึงเข้าช่วยให้เธอหนีไปเสีย เปียหนีไปขอความช่วยเหลือจาก แฝง เพื่อนชายซึ่งเป็นความหวังสุดท้าย แต่กลับถูกแฝงประณามด่าทอที่หายไปหลายวัน เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเปียเต็มใจไปขายตัว เมื่อความหวังสุดท้ายดับสิ้นลง เปียจึงเดินไปที่หน้าผา กระโดดลงสู่ทะเลจบชีวิตอันแสนอาภัพช้ำชอก เป็นการแตกสลายของความสัมพันธ์ในครอบครัว และการแตกสลายของจิตใจของมนุษย์ตลาดพรหมจารีย์

หน้าที่