เสือสะดิ้ง (2524)
เสือสะดิ้ง (2524/1981) ข้อความบนใบปิด ภคิณีโปรดักชั่น โดย นริศรา สุรวิชัย เสนอ ยิงไม่หุบ...เมื่อกำนันเสืออย่าง ล้อต๊อก โดนลูบคม...อมไม่อ้า เสือสะดิ้ง ล้อต๊อก พบ พอเจตน์ แก่นเพชร ปิยะมาศ พบ ปิยะมาศ โมนยะกุล ไพโรจน์ ใจสิงห์, สมภพ เบญจาธิกุล, จิระศักดิ์ อิศรางกูร, ทม วิศวชาติ, สีเทา, พิภพ ภู่ภิญโญ, โจ๊ก, วนิดา (มิสออด๊าซ) ภุชชงค์ บุนนาค (ท้วย โลลิต้า) อำนวยการสร้าง มานะศักดิ์ บุนนาค ถ่ายภาพ สมควร สำคัญ ผู้ช่วยกล้อง ดำรงค์ ศรีสง่า ธุรกิจ วุฒิโก วรรธโนทัย กำกับการแสดง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ