9 เสือ (2510)
9 เสือ (2510/1967) ข้อความบนใบปิด ภควดีภาพยนตร์ เสนอ... 9 เสือ บทประพันธ์ ของ...”อรชร” จากละครวิทยุคณะ...เสนีย์ บุษปะเกศ มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ นำ อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, สุมาลี ทองหล่อ, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สุวิน สว่างรัตน์, ประมินทร์ จารุจารีต, เมืองเริง ปัทมินทร์, สิงห์ มิลินทราศัย, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, เทียว ธารา, จรูญ สินธุเศรษฐ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี โรจนประดิษฐ์ ทรงศรี เทวคุปต์ ให้เกียรติประกอบนาฏศิลป พันคำ กำกับการแสดง กรองจิตต์ เตมียศิลปิน อำนวยการสร้าง องอาจ ดำเนินงาน แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ พันคำภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ