ผู้ใหญ่บ้านกลองยาว (2526)
ผู้ใหญ่บ้านกลองยาว (2526/1983) ข้อความบนใบปิด พี.แอล.โปรดักชั่น สุรพล ก้องเพชรศักดิ์ อำนวยการสร้าง กลองกำนันสั้นจุ๊ดจู๋ ผู้ใหญ่บ้านของหนูกลองย๊าว...ยาว... ผู้ใหญ่บ้านกลองยาว จากบทประพันธ์ของ...นิมิตร ภูมิถาวร ทูน หิรัญทรัพย์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ธิติมา สังขพิทักษ์ ร่วมด้วย...ส.อาสนจินดา, สมจินต์ ธรรมทัต, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, นภาพร หงสกุล, พิภพ ภู่ภิญโญ, ท้วม ทรนง, สีเทา, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, เล็กทุบ, เด๋อ-ดู๋-ดี๋-ดอน ทีมแชมป์กลองยาวภาคอีสาน หนูน้อยมหาสารคาม พร้อมด้วยกลองยาวกรมศิลปากร ฯลฯ ร่วมแสดง... พินิจอักษร บทภาพยนตร์ วีระ ลิมปะพันธุ์ ดำเนินงาน พินิจ วงษ์ศิริ กำกับการแสดง วิสิทธิ์ แสนทวี ถ่ายภาพ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ