นักร้องพ่อลูกอ่อน (2528)
นักร้องพ่อลูกอ่อน (2528/1985) ยอดรัก-จารุณี ข้อความบนใบปิด อดุลย์โปรดักชั่น-พี.เอส.โปรดักชั่น เสนอ หนังเพลงครื้นเครงเฮฮา นักร้องพ่อลูกอ่อน นำแสดงโดย ยอดรัก สลักใจ จารุณี สุขสวัสดิ์ ธิติมา สังขพิทักษ์ พร้อมด้วยดาวตลก ล้อต๊อก, บู๊ วิบูลย์นันท์, เทิ่ง สติเฟื่อง, ไกร ครรชิต, เทพ เทียนชัย, เพชร ดาราฉาย, แดน, ผจญ ดวงขจร และด.ช.บอย 10 เพลงสุดซาบซึ้ง สุดโอฬาร, ตระการตา เศกสรรค์ บรรจงศิริ กำกับการแสดง นิยม ศรีสุวรรรณ ถ่ายภาพ ประวิทย์ เสรีเชษฐพงษ์ อำนวยการสร้าง ดุลย์ พิจิตร สร้างเรื่อง เดิมพร บุตรบางโพธิ์ สร้างบท รังสี ทัศนพยัคฆ์ ที่ปรึกษา ปราโมทย์ เสรีเชษฐพงษ์ ดำเนินงาน
7 พระกาฬ (2526)
7 พระกาฬ (2526/1983) ข้อความบนใบปิด พี.เอส.โปรดักชั่น เสนอ สิงห์เหนือเสือใต้สะท้าน! ทั้งร้อน ทั้งเผ็ด เมื่อ 7 นักสู้หัวเห็ด พบกันใน... 7 พระกาฬ ของ แสงเพชร เสนีย์บดินทร์ ทูน หิรัญทรัพย์ สมบัติ เมทะนี ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง ธิติมา สังขพิทักษ์, โกวิท วัฒนกุล, ลักษณ์ อภิชาติ, ไกรสร แสงอนันต์, สมภพ เบญจาธิกุล, เศรษฐา ศิระฉายา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย, ครรชิต ขวัญประชา, บู๊ วิบูลย์นันท์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ และ วิไลลักษณ์ ดวงมีเดช “ปราณี” อำนวยการสร้าง ชาญ นาคเปลี่ยว ถ่ายภาพ ประวิทย์ ลีลาไว กำกับการแสดง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ