เลขาคนใหม่ (2526)
เลขาคนใหม่ (2526/1983) ข้อความบนใบปิด พลาซ่าโปรดักชั่น เสนอ “นายจ้างจุกจิก...จู้จี้...เจ้าโทโส.. เลขาจอมโย…จอมยวน…กวนประสาท” เลขาคนใหม่ พันคำ กำกับการแสดง สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์ อโนเชาว์ ยอดบุตร ภัทรา ทิวานนท์ ร่วมด้วย ส.อาสนจินดา, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, รอง เค้ามูลคดี, ปทุมวดี โสภาพรรณ, รจนา นามวงษ์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, จันทนา ศิริผล, ดี๋, ดอน, ผจญ ดวงขจร พรสิน สีบุญเรือง อำนวยการสร้าง แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ