ถล่มแผนจ้าวโลก (2525)
ถล่มแผนจ้าวโลก (2525/1982) ข้อความบนใบปิด ประชารัฐภาพยนตร์ เสนอ ชม! แผนอันยอกย้อน และพฤติการณ์ อันห้าวหาญ เหี้ยมเกรียมของอั้งยี่ ท่านจะต้องตรึงอยู่กับที่และระทึกใจไปกับ.. ถล่มแผนจ้าวโลก TWO NEVER THREE สรพงศ์ ชาตรี ปิยะมาศ โมนยะกุล ไพโรจน์ ใจสิงห์ สมจินต์ ธรรมทัต, ณรงค์ จันทร์เรือง, มารศรี ณ บางช้าง, ศรีไพร ใจพระ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, แพน บอระเพ็ด, สมเผ่า เพชรรุ่ง, วนิดา ม่วงอำไพ, โง้ว ลิ้มเซี๊ยะ, สังเวียน หาญบุญตรง, บัดดี้ จาติกรัตน์, อาภา อำภาพรรณ พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์ ประพันธ์เรื่อง-กำกับการแสดง สมชัย วีระพันธ์งาม สร้าง ศานิตย์ รุจิรัตน์ตระกูล ถ่ายภาพ โกบราเดอร์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
สยิว (2521)
สยิว (2521/1978) ข้อความบนใบปิด ประชารัฐภาพยนตร์ สยิว บทประพันธ์และกำกับ โดย พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์ สุเชาว์ พงษ์วิไล นันทนา เงากระจ่าง เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ชูศรี มีสมมนต์, ไกร ครรชิต, วิชุตา เธียรโสภณ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, สมเผ่า เพชรรุ่ง, วนิดา ม่วงอำไพ, มาจุรี ปาละนันท์ โกบราเดอร์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ