ไอ้ซ่าส์ (2521)
ไอ้ซ่าส์ (2521/1978) ข้อความบนใบปิด บางกอกสโคปภาพยนตร์ เสนอ ไอ้เสือที่ว่าแน่ ไอ้สิงห์ที่ว่าเยี่ยม อย่ามาเทียบ... ไอ้ซ่าส์ สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ทาริกา ธิดาทิตย์ จีรวัจน์ จารุวิจิตร ดามพ์ ดัสกร, รอง เค้ามูลคดี, ทัต เอกทัต, ชูศรี มีสมมนต์, จิ๋ม ปฏิมา, ล้อต๊อก, ถวัลย์ คีรีวัต อนุมาศ บุนนาค กำกับ แสวง ดิษยะวรรธนะ ถ่ายภาพ บริษัทบางกอกสโคปภาพยนตร์จำกัด จัดจำหน่าย
อย่านึกว่าหมู (2520)
อย่านึกว่าหมู (2520/1977) ข้อความบนใบปิด บางกอกสโคปภาพยนตร์ เสนอ... อย่านึกว่า ‘หมู’ หนังหมูๆ ดุแล้วมันส์ บทตลกขบขัน ฮากันจนสะอึก สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ดารานำแสดง ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, มาลี เวชประเสริฐ, เทพ เทียนชัย, สีหมึก, ท้วม ทรนง, ดวงดาว มนต์ดารา, ทองแถม, จุ่น ทรงเล็ก, พรทิพย์, จิ๋ม ปฏิมา อนุมาศ บุนนาค กำกับ วิเชียร เรืองวิชญกุล ถ่ายภาพ บริษัทบางกอกสโคปภาพยนตร์จำกัด สร้าง
มือปืนขี้แย (2519)
มือปืนขี้แย (2519/1976) ข้อความบนใบปิด บริษัทบางกอกสโคปภาพยนตร์จำกัด เสนอ มือปืนขี้แย ของ กันต์ รุ่งกานต์ สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์ ปิยะมาศ โมนยะกุล ช่อเพชร ชัยเนตร สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ดามพ์ ดัสกร, พิภพ ภู่ภิญโญ, ถวัลย์ คีรีวัตร, มารศรี อิศรางกูร, รอง เค้ามูลคดี, ล้อต๊อก, จุ่น, ชูศรี มีสมมนต์, ทัต เอกทัต แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ ชาญณรงค์ ดำหริสกุล ที่ปรึกษา อ้อยใจ วไลพรรณ ดำเนินงานสร้าง อนุมาศ บุนนาค กำกับการแสดง
เทพบุตรตัวแสบ (2518)
เทพบุตรตัวแสบ (2518/1975) ข้อความบนใบปิด วี.ฟิล์ม โดย วันชัย ล้วนรัตน์ ภูมิใจเสนอ กรุง ศรีวิไล นาท ภูวนัย ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ ใน เทพบุตรตัวแสบ ของ ณรงค์ จันทร์เรือง ร่วมด้วย ศศิมา สิงห์ศิริ, นิตยา สุภาพงษ์, บาหยัน พันธุ์โสภา, โขมพัสตร์ อรรถยา, มาลาริน บุนนาค. วิยะดา ธารินทร์, มารศรี, ประชา พูนวิวัฒน์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ถ่ายภาพโดย โสภณ เจนพานิช อำนวยการสร้างโดย วันชัย ล้วนรัตน์ กำกับการแสดงโดย ฉัตรเทพ ฉันทนิมิ จำหน่ายโดย บางกอกสโคป
แม่สาย (2518)

แม่สาย (2518/1975) ข้อความบนใบปิด บางกอกสโคป ภูมิใจเสนอ นี่คือ สายธารแห่งความรัก และ ธารน้ำตา แม่สาย ของ เพียงพร พลาดิสัย พิศมัย วิไลศักดิ์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ ชนะ ศรีอุบล ทัต เอกทัต, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, เทียนชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ด.ช.สิทธิศักดิ์ (เอ๋) และ ตลก 4 สี ผลงานชิ้นยอดเยี่ยมที่บรรจงสร้างอย่างไว้ฝีมือ ละเอียดอ่อนที่สุด ให้ทั้งความรัก น้ำตา และความบันเทิงที่คุ้มค่า จากทีมงานท่านเชื่อถือที่ไม่ทำให้ผิดหวัง...! อนุมาศ บุนนาค สร้างบท สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ ดริน ดารากร กำกับการแสดง บางกอกสโคป จัดจำหน่าย

 
4 สีทีเด็ด (2517)
4 สีทีเด็ด (2517/1974) ข้อความบนใบปิด 4 สีภาพยนตร์ หัวเราะเสียวันนี้ สุขี-สุขี ไปอีกนาน 4 สีทีเด็ด ของ เพียงพร พลาดิสัย ยอดชาย เมฆสุวรรณ ภาวนา ชนะจิต โขมพัสตร์ อรรถยา, ถวัลย์ คีรีวัต, พิภพ ภู่ภิญโญ, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, ตลก 4 สี ปะทะ ทีมล้อต๊อก-ชูศรี มีสมมนต์ และตลก 108 สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ อนุมาศ บุนนาค สร้างบท-ลำดับภาพ กำกับการแสดงโดย ดริน ดารากร บางกอกสโคป จัดจำหน่าย
เศรษฐีภูธร (2517)
เศรษฐีภูธร (2517/1974) ข้อความบนใบปิด บางกอกสโคป เสนอความมันส์บันเทิงครั้งมโหฬาร เศรษฐีภูธร ของ เพียงพร พลาดิสัย ยอดชาย เมฆสุวรรณ สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ ปริม ประภาพร, กันทิมา ดาราพันธ์, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, ด.ช.สุทธิศักดิ์, ตลก 4 สี และตลกทั่วเมืองไทย ประเสริฐ สาครเสถียร อำนวยการสร้าง ชาญณรงค์ ดำหริสกุล ดำเนินงาน สุรินทร์ ต.ตระกูล ประสานงาน ดริน ดารากร กำกับการแสดง อนุมาศ บุนนาค สร้างบท โชน บุนนาค ถ่ายภาพ บางกอกสโคป จัดจำหน่าย
นางร้อยชื่อ (2517)
นางร้อยชื่อ (2517/1974) ข้อความบนใบปิด ศิริผลภาพยนตร์ ทุกคนถ้าเลือกเกิดได้ แล้วใครเล่าจะอยากชั่ว...? ขอเชิญผู้มีหัวใจที่เป็นธรรมทุกท่าน มาเป็นพยานด้วยเถิด..เหมาะแล้วหรือที่ใครๆเรียกเธอว่า... นางร้อยชื่อ ของ “จำลักษณ์” ยอดชาย เมฆสุวรรณ สุภัค ลิขิตกุล ชุมพร เทพพิทักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์, กฤษณ์, คมน์ อรรฆเดช, อภิญญา วีระขจร, มารศรี อิศรางกูร, มารศรี ณ บางช้าง และสองดาวรุ่งผู้กำลังสดใส พิมพา น่านรำไพ, อรพรรณ สุมนชาติ “จิตติน” กำกับการแสดง “แดน กฤษฎา” สร้างบทภาพยนตร์ ชาญ มาฬมงคล อำนวยการสร้าง จิระ ทัพพะวัฒนะ ถ่ายภาพ “บางกอกสโคป” จัดจำหน่าย
ซำเหมา (2516)
ซำเหมา (2516/1973) ข้อความบนใบปิด บางกอกสโคป เสนอ ซำเหมา ของ เพียรพร พลาดิสัย “35 ม.ม.” นำโดย ยอดชาย เมฆสุวรรณ พิศมัย วิไลศักดิ์ สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ มานพ อัศวเทพ พร้อมด้วย ด.ช.สุทธิศักดิ์, พิภพ ภู่ภิญโญ, มารศรี อิศรางกูร, พฤหัส บุญ-หลง, ชูศรี มีสมมนต์, มนัส บุณยเกียรติ, ลุงโกร่ง กางเกงแดง และผู้แสดงอีกมาก ประเสริฐ สาครเสถียร อำนวยการสร้าง ชาญณรงค์ ดำหริสกุล ดำเนินงาน “ดริน ดารากร” กำกับการแสดง โชน บุนนาค-พูลสวัสดิ์ ธีมากร ถ่ายภาพ อนุมาศ บุนนาค สร้างบท เศร้า...สุข...สนุกแน่! สุรินทร์ ต.ตระกูล ประสานงาน พลรักษ์ ดำหริสกุล ประชาสัมพันธ์ อัศวินภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
วางฟูซาน (2516)
วางฟูซาน (2516/1973) หลิน (มิสหลินจี้) สาวชาวจีนซึ่งรักใคร่ชอบพอกับ แมน (ยอดชาย เมฆสุวรรณ) ที่เดินทางไปแสวงโชคเล่นการพนันที่เกาะฮ่องกง ต่อมาแมนมีเรื่องกับนักเลงในบ่อน จึงหนีกลับกรุงเทพฯ และไปอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ปล่อยหลินรอคอยการกลับมา ต่อมาแมนติดต่อให้หลินมาเป็นนักร้องที่บาร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ แต่เมื่อหลินเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ แมนก็เห็นว่า หลินตั้งท้อง บาร์จึงไม่รับหลินไว้เป็นนักร้อง แมนก็จำใจให้หลินไปอยู่บ้านเช่าเพื่อคลอดลูก ส่วนตัวเองก็ปอกลอกเงินทองของหลินไปปรนเปรอผู้หญิงอื่นจนเงินหลินหมด ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน หลินก็เลยถูกไล่ออกจากบ้านเช่า หลินจึงอุ้มท้องไปคลอดลูกที่เพชรบุรี คลอดลูกมาเป็นหญิงตั้งชื่อว่า หลิว (ด.ญ.พิไลพร เวชประเสริฐ) และปักหลักทำมาหากินที่นั่น ต่อมาแมนไปเปิดบ่อนพนันที่เพชรบุรีและถูกรุมทำร้าย หนูหลิวจึงพาแมนมาหาแม่ตัวเอง แต่หลินก็ยังไม่ยอมให้อภัยแมนจนลูกต้องขอร้อง แม่จึงยอมให้อยู่บ้านเดียวกัน แมนเริ่มทำตัวเป็นคนดี รักลูก รักเมียและช่วยทำงานไร่ ต่อมาแมนกับลูกสาวไปขายพืชไร่ที่ตำบลอื่น พอกลับถึงบ้านก็พบว่า ตำรวจจับหลินส่งกลับไปฮ่องกงแล้วเพราะวีซ่าหมดอายุ ฝ่ายหลินเมื่อกลับถึงฮ่องกง ก็ได้แต่เสียใจ จึงไปที่เขาวางฟูซานเพื่อนึกถึงอดีตรักของตนกับแมน คิดว่า ชาตินี้คงจะไม่ได้เจอหน้าผัวหน้าลูกอีกแล้ว จึงจะกระโดดเขาตาย แต่แมนกับลูกก็มาห้ามไว้ทัน

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 10 รายการ