ฑูตนรก (2503)
ทูตนรก (2503/1960) นพรัตน์ภาพยนตร์ และ พนมเทียน ภูมิใจเสนอ ความเกรียงไกรอันโอฬารริก ใน ทูตนรก ภาพยนตร์ประจำปี 2503และแนะนำให้ท่านได้พบกับ พระเอกคนใหม่ ฤทธี นฤบาล เทพบุตรนัยน์ตาฝัน ซึ่ง พนมเทียน บรรจงสร้างให้ดีเด่นยิ่งกว่า ชีพ ชูชัย พร้อมกับชุมนุมดาราชั้นนำแห่งยุค มากเป็นประวัติการณ์

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ