ด่านนรก (2521)
ด่านนรก (2521/1978) ข้อความบนใบปิด นานาฟิล์มโปรดัคชั่น เสนอ หนังใหญ่ ฟอร์มเหนือ เหลือกิน ด่านนรก ASIAN CONNECTION ของ ต๊ะ ท่าอิฐ สุระ นานา สร้างบท-กำกับ สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ ภาวนา ชนะจิต เกชา เปลี่ยนวิถี วิไลวรรณ วัฒนพานิช มานพ อัศวเทพ อุมา ไอยทิพย์, ดามพ์ ดัสกร, ศิริขวัญ นันทศิริ, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ลักษณ์ อภิชาติ, แมน ธีระพล, วิน วิษณุรักษ์, คิมหันต์ เหมันต์ ดาราเกียรติยศ อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมชาย สามิภักดิ์, จรูญ สินธุเศรษฐ์, ศิริพงษ์ อิศรางกูร มนู วรรณายก, จำลอง มกนันท์ ถ่ายภาพ จันทรา เมธากุล อำนวยการสร้าง สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ