เขาใหญ่ (2521)
เขาใหญ่ (2521/1978) ข้อความบนใบปิด นงลักษณ์ฟิล์ม-บูรพาฟิล์ม ร่วมกันเสนอ รวมดารา 5 ตุ๊กตาทอง กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี ภาวนา ชนะจิต ปิยะมาศ โมนยะกุล สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ลักษณ์ อภิชาติ, ดามพ์ ดัสกร, ลือชัย นฤนาท, โดม สิงห์โมฬี, อนันต์ สัมมาทรัพย์, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, เมตตา รุ่งรัตน์, กฤษณะ อำนวยพร, พิภพ ภู่ภิญโญ เขาใหญ่ ของ ศักดิ์ สุริยา นวนิยายยอดฮิต จากนิตยสาร “บางกอก”รายสัปดาห์ รังสี ทัศนพยัคฆ์ กำกับ ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ นงลักษณ์ อุ่นศิริพงษ์ อำนวยการสร้าง นงลักษณ์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ