เอ็ม.16 (2521)
เอ็ม.16 (2521/1978) ข้อความบนใบปิด ธนารุ่งโรจน์ภาพยนตร์ ขอมอบความมันส์อันเฉียบขาด! เอ็ม.16 กรุง ศรีวิไล อุเทน บุญยงค์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ มานพ อัศวเทพ รุจิรา อิศรางกูร, พิภพ ภู่ภิญโญ, สมชาย สามิภักดิ์, เทพ เทียนชัย, สีละอ่อน ฯลฯ ขอแนะนำนางเอกใหม่...น้ำทิพย์ พรรุ่งดี มาโนช ธนารุ่งโรจน์ อำนวยการสร้าง ชนะ บุนนาค-เชาว์ อัมพุนันท์ ธุรกิจ ธนารุ่งโรจน์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย ไพฑูรย์ รตานนท์ กำกับการแสดง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ