แถมแหลกแจกสะบัด (2523)
แถมแหลกแจกสะบัด (2523/1980) ข้อความบนใบปิด ถนอมขวัญภาพยนตร์ โดย นงนุช พุทธชาด ซื้ออาหาร แถมปิ่นโต ซื้อถ้วยโถ แถมเครื่องครัว ซื้อผัว แถม...? แถมแหลกแจกสะบัด ของ...ปณิดา จากละครวิทยุคณะ เกษทิพย์ สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา อำภา ภูษิต วิยะดา อุมารินทร์ กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ศิริ ศิริจินดา, มารศรี ณ บางช้าง, วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์, ด.ช.ปู จินดานุช พร้อมด้วยนักเรียนจาก อัศวินศิลปการแสดง อรนุช สร้างบทภาพยนตร์ ประวิตร บุณยรัตพันธ์ ถ่ายภาพ ธนาวดี เถาเสถียร กำกับบท เสถียร ธรรมเจริญ กำกับการแสดง เฟรชฟิล์ม จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ