นักฆ่าจากเจ้าพระยา (2525)
นักฆ่าจากเจ้าพระยา (2525/1982) ข้อความบนใบปิด ตรีเพชรฟิล์ม เสนอ ยอดภาพยนตร์ การต่อสู้เข้มข้นของนักรบนิรนาม นักฆ่าจากเจ้าพระยา จากบทประพันธ์ชิ้นโบว์แดง ของ...สยุมภู ทศพล สมบัติ เมทะนี กำกับการแสดง สมบัติ เมทะนี ทูน หิรัญทรัพย์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ พิศมัย วิไลศักดิ์, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ, วิยะดา อุมารินทร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ครรชิต ขวัญประชา, ทองแป๊ะ, พิภพ ภู่ภิญโญ พิสัณห์ ปลัดสิงห์-วินัย บุญเปลื้อง ถ่ายภาพ ต้อย ตรีเพชร อำนวยการสร้าง เฟรชฟิล์ม จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ