หมอชนินทร์ผู้วิเศษ (2509)
หมอชนินทร์ผู้วิเศษ (2509/1966) ข้อความบนใบปิด ดาราทองภาพยนตร์ สนั่น จรัสศิลป และ สะท้าน เทพบัญชา ขอเสนอผลงานอันวิเศษ ใน หมอชนินทร์ผู้วิเศษ ของ ไพร วิษณุ นำโดย สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต รุ้งลาวัลย์ วิบูลย์สันติ, น้ำเงิน บุญหนัก, เยาวเรศ นิสากร, วารุณี นาคะนาวี, พร ไพโรจน์, อัมพร, ใจดาว บุษยา, มาลี เวชประเสริฐ, โยธิน เทวราช, สัมพันธ์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, สิงห์ มิลินทราศัย, ถวัลย์ คีรีวัต แปลก...มหัศจรรย์...ไม่ซ้ำใคร วิเศษ...วิเศษจริงๆ สนั่น จรัสศิลปะ และ สะท้าน เทพบัญชา สร้าง เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ กาย บางขุนนนท์ สร้างบท ประทีป โกมลภิส กำกับการแสดง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ