แม่ผัว (2516)
แม่ผัว (2516/1973) ข้อความบนใบปิด ผลงานชิ้นแรก ของ ดวงใหญ่ภาพยนตร์ เสนอ แม่ผัว 35 ม.ม. สโคป-สี-เสียง บทประพันธ์ของ สุชาดา ดาวน้อย ดวงใหญ่ ศิลปินตัวเล็กๆ ขอความเมตตา อุปการะจากท่าน เพื่อเป็นกำลังใจ ในผลงานอันดับแรก ยอดชาย เมฆสุวรรณ สุภัค ลิขิตกุล กันทิมา ดาราพันธ์, นล นเรนทร์, สมควร กระจ่างศาสตร์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, วาสนา ชลากร, สีเผือก, ศรีสุริยา, เทพ เทียนชัย และดาราประกอบคับคั่ง ประชุม จุลภมร สร้างบท นัวัติ ศิลป์สมศักดิ์ ถ่ายภาพ สุริยน ดวงทองดี กำกับการแสดง สุรีย์ พุกกะเวส อุปการะ ยูนิเวอร์แซลเทรดเดอร์ส จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ