แม่กระชังก้นรั่ว (2526)
แม่กระชังก้นรั่ว (2526/1983) ข้อความบนใบปิด ชัยวัฒน์ภาพยนตร์ ผู้สร้าง “หลานสาวคุณหญิง” ขอเสนอผลงานอันดับ 2 สวย ขำ คม สมเป็น ผู้หญิง ผู้หยัง แม่กระชังก้นรั่ว จากเรื่องเดิม “แผลหัวใจ” ของ “โรสลาเรน” สิริวัฒน์ คงคาเขตร กำกับการแสดง ทูน หิรัญทรัพย์ มนฤดี ยมาภัย วิฑูรย์ กรุณา และนางเอกต้องห้าม กาญจนา นิ่มนวล มารศรี อิศรางกูร, วิทยา สุขดำรงค์, นภาพร หงสกุล, เฉลา-พิราวรรณ ประสพศาสตร์, นันทวัน สุวรรณปิยะศิริ, พงษ์ลดา พิมลพรรณ และขอแนะนำ พีระยุทธ นาคอ่อน-ลักขณา เข็มนาค จากช่อง 7 สี T.V.เพื่อคุณ กำชัย ห่อทองคำ อำนวยการสร้าง จรัล พันธุ์ชื่น ถ่ายภาพ ชัยวัฒน์ บทภาพยนตร์ อารีย์ นักดนตรี-ไพรัช สังวริบุตร-โคลีเซี่ยมฟิล์ม ที่ปรึกษา ชัยวัฒน์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ