จ้าวแผ่นดิน (2511)
จ้าวแผ่นดิน (2511/1968) ข้อความบนใบปิด จอมทองภาพยนตร์ เสนอ จ้าวแผ่นดิน พบ สมบัติ เมทะนี เนาวรัตน์ วัชรา ทักษิณ แจ่มผล เมตตา รุ่งรัตน์ 4 ดาราตุ๊กตาทอง สมทบด้วย เยาวเรศ นิสากร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ฑัต เอกฑัต, เชาว์ แคล่วคล่อง, ถวัลย์ คีรีวัตร, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, ไสล พูนชัย, บู๊ วิบูลย์นันท์, เมฆ เมืองแมน, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ล้อต๊อก, ผาสุก แสง สุทธินันท์-โสภณ เจนพานิชย์ ถ่ายภาพ ทักษิณ แจ่มผล กำกับการแสดง ปัทมา รัตนใส อำนวยการสร้าง

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ