อาร์ม สุกวิณ แก้วพิกุล

อาร์ม สุกวิณ แก้วพิกุล ชื่ออังกฤษ : Arm Sukavin Keawpikul เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิดวันที่ 5 กันยายน 2535 (อายุ 31 ปี)
• การศึกษา ระดับประะถมศึกษาที่ โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จบชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ติดตาม อาร์ม สุกวิณ แก้วพิกุล ได้ที่
IG อาร์ม สุกวิณ แก้วพิกุล : arm_sukavin

นักแสดง

นักแสดง

2565

บ่วงใบบุญ

- เด่นชัย
2562

กล่อมรัก

- ผู้การหมึกสมอ
2567

วิญญาณแพศยา

- เจ้าแก้ว