นัยนา ถนอมทรัพย์

นัยนา ถนอมทรัพย์ เป็นนักแสดงหนังไทยในอดีต

*รูปจาก: Thai Movie Posters