ไอย์ฌิฌา กรุดนาค

ไอย์ฌิฌา กรุดนาค

นักแสดง

2557

ฝากไว้..ในกายเธอ

- เด็กทารกหญิง

นักแสดง

2563

เล่ห์บรรพกาล

- รอดาว (รับเชิญ)