ไอกอร์ ลูเธอร์

ช่างภาพ

2544

สุริโยไท

- กำกับภาพ