ไวย์ วิทยา

กํากับการแสดง

2501

สามสิงห์

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2519

ชุมเสือ

- บทภาพยนตร์
2519

วัยอันตราย

- บทภาพยนตร์
2521

วัยรัก

- บทภาพยนตร์
2522

ตลุมบอน

- บทภาพยนตร์
2522

ผมรักคุณ

- บทภาพยนตร์
2522

พะเนียงแตก

- บทภาพยนตร์