ไวท์ ศุทธิ เรืองวิทยาโชติ

ศุทธิ เรืองวิทยาโชติ ชื่อเล่น : ไวท์ ชื่ออังกฤษ : White Suti Ruangvittayachote เป็นนักแสดงชาวไทย
• วันเกิด : 8 ตุลาคม 2531 (อายุ 35 ปี)