ไวท์ ผดุงการ

ไวท์ ผดุงการ หรือ ไวท์ ถิรวัฒน์ ผดุงการ