ไมโล ชยพัทธ์ วิรัตน์โยสินทร์

ชยพัทธ์ วิรัตน์โยสินทร์ ชื่อเล่น ไมโล ชื่ออังกฤษ : Milo Chayapat Wiratyosin
  • เกิด 30 สิงหาคม 2540
ติดตาม ไมโล ชยพัทธ์ วิรัตน์โยสินทร์ ได้ที่

IG : milochaya_