ไมเคิล ภูมิ สวัสดี

ภูมิ สวัสดี ชื่อเล่น ไมเคิล ชื่ออังกฤษ : Michael Bhumi Swaddee