ไมตรี ลิมปิชาติ

ไมตรี ลิมปิชาติ อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ไมตรี ลิมปิชาติ ด้านการศึกษา จบชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา แล้วไปเข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่ 7 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม แต่สอบไม่ผ่านเพราะมัวแต่เล่นบาสเกตบอล เพื่อนจึงชวนไปเรียนที่วิทยาลัยก่อสร้างอุเทนถวาย จบปริญญาตรีสาขาช่างไฟฟ้าที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เมื่อปี 2506

นักเขียน

2532

ความรักของคุณฉุย

- บทประพันธ์
2533

ถึงคราวจะเฮง

- บทประพันธ์
2535

ด๊อกเตอร์ครก

- บทประพันธ์