ไพฑูรย์ ส่งอุบล

ไพฑูรย์ ส่งอุบล

นักแสดง

นักแสดง

2563

ทุ่งเสน่หา

- ผู้จัดการ (รับเชิญ)
2562

ผู้บ่าวอินดี้ ยาหยีอินเตอร์

- กิตติพงษ์ (รับเชิญ)
2561

หนึ่งด้าวฟ้าเดียว

- ทองสุข / สุกี้ พระนายกอง (รับเชิญ)
2559

เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ

- ทีมงานสถานีวิทยุ (รับเชิญ)
2566

ชายแพศยา

- เอก (รับเชิญ)
2562

จันทร์กระจ่างที่กลางทุ่ง

- นักสืบ (รับเชิญ)
2561

สัมปทานหัวใจ

- เจียด (รับเชิญ)