ไผ่สีทอง

ไผ่สีทอง

กํากับการแสดง

2527

ฟ้าบันดาล

- ผู้กำกับ
2527

ไฟชีวิต

- ผู้กำกับ
2529

ข่าวหน้า 1

- ผู้กำกับ