ไผท ครองเขต

ไผท ครองเขต

นักเขียน

2519

วัยอันตราย

- บทภาพยนตร์