ไบรอน บิชอพ

ชื่อ-สกุล: ไบรอน บิชอพ วันเกิด : 2 กันยายน 2512 ไบรอน บิชอพเป็นนักแสดงและนายแบบลูกครึ่งไทย-ญีปุ่น