ไบรท์ ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์

ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์ ชื่อเล่น ไบรท์ วันเกิด 12 เมษายน 2542 การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล