ไทค์ ภัทร โพธิ์งาม

ภัทร โพธิ์งาม ชื่อเล่น ไทค์ เกิด 2528 ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม นิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา

นักแสดง

2551

หลวงพี่เท่ง ๒ รุ่นฮาร่ำรวย

- พ่อของหลวงพี่โจอี้ (วัยหนุ่ม) (รับเชิญ)