ไถง สุวรรณทัต

ไถง สุวรรณทัต

กํากับการแสดง

2494

เสือผาด

- ผู้กำกับ
2499

ขุนศึกน่านเจ้า

- ผู้กำกับ
2511

พระลอ

- ผู้กำกับ
2522

อยุธยาที่ข้ารัก

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2495

มาริยานางในเกาะนรก

- บทภาพยนตร์
2499

ขุนศึกน่านเจ้า

- บทภาพยนตร์
2522

อยุธยาที่ข้ารัก

- บทประพันธ์

โปรดักชั่น

2511

พระลอ

- อำนวยการสร้าง
2513

รักนิรันดร์

- อำนวยการสร้าง
2515

หาดทรายแก้ว

- อำนวยการสร้าง

ช่างภาพ