ไตรรงค์ รอบรู้

ไตรรงค์ รอบรู้

โปรดักชั่น

2520

โตเมืองใต้

- ดำเนินงานสร้าง