ไชยันต์ สรไกร

ไชยันต์ สรไกร

นักแสดง

นักแสดง

2530

เพลิงบาปจอมทมิฬ (องคุลีมาล)

- อหิงสกะ องคุลีมาล