ไชยวัฒน์ ชุมพลวงศ์

ไชยวัฒน์ ชุมพลวงศ์

โปรดิวเซอร์

2521

กุญแจรัก

- อำนวยการสร้าง
2525

ปลากริมไข่เต่า

- โปรดิวเซอร์