ไชยวัฒน์ ฉิมบรรเลง

ไชยวัฒน์ ฉิมบรรเลง

นักแสดง

2554

เจ้าหญิงพิกุลทอง

- พระโหราธิบดี