ไชยนันท์

ไชยนันท์

นักเขียน

2522

ปล้นบ้าๆบวมส์ๆ

- บทประพันธ์

โปรดักชั่น

2522

ปล้นบ้าๆบวมส์ๆ

- ดำเนินงานสร้าง