ไฉน สัตยพันธ์

ไฉน สัตยพันธ์

นักแสดง

กํากับการแสดง

2503

ชายต้องสู้

- ผู้กำกับ