ไกรสร โกศลวิจิตร

ไกรสร โกศลวิจิตร

กํากับการแสดง

2517

นี่หรือผู้หญิง

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2514

ดอกดิน

- บทภาพยนตร์
2517

มาลัยเสี่ยงรัก

- บทประพันธ์